Pornaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry

Pornaisten VPK

Pornaisten VPK on rekisteröity 19.6.1931. Tuolloin vapaapalokuntia hälytettíin apuun pääasiassa tulipalon sattuessa.

Tänä päivänä VPK:n toimintaan kuuluu monitahoinen osaaminen. Hätäkeskus hälyttää Pornaisten VPK:n vuosittain n.100 kertaa tulipalojen lisäksi ensivastetehtäviin, liikenneonnettomuksiin, erilaisiin pelastustehtäviin, myrskyvaurioiden torjuntaan yms. pelastustoimen tehtäviin. Toimimme tiiviisti yhteistyössä Halkian VPK:n sekä Laukkosken VPK:n kanssa Keski-Uudenmaan alaisuudessa. Toimintaa  kehitetään yhdessä Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudellamaalla toimivien sopimuspalokuntien kanssa.

 

Pornaisten alueella sopimuspalokunnat toimivat ns. ensilähdön palokuntina, huolehtien alueensa kaikista pelastustoimentehtävistä. Vaativammissa tehtävissä sopimuspalokuntien lisäksi Pornaisiin hälytetään lisäapua Järvenpäästä tai muualta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelta sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelta mm. Sipoosta.

 

Tarkoitus

Palokunnan tarkoituksena on sammutus- ja pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä sammutus- ja pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneita edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta.
Palokunnan tarkoituksena on lisäksi kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä palokuntalaisihanteiden hengessä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä.