Pornaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osaston harjoituksissa tulee tutuksi niin alkusammutus kuin ensiapukin. Teemme myös monia samoja asioita kuin hälytysosastossa, unohtamatta pelailuja ja pulmatehtäviä.
Nuoriso-osastossa on nuoria kymmenvuotiaista lähtien (4.luokkalaiset). Hälytysosaston harjoituksiin voi siirtyä nuoren täytettyä 17-vuotta.
Nuoriso-osasto kokoontuu maanantaisin klo 18.00 ja harjoitukset päättyvät tavallisesti klo 19.30

Varhaisnuoret

Varhaisnuoret ovat iältään 6-10 -vuotiaita (eskari – 3.luokkalaisia) lapsia. Harjoitukset koostuvat osittain samoista asioista kuin vanhemmillakin palokuntanuorilla, mutta varhaisnuorien kanssa tavoitteet ovat alempana ja leikki on mukana harjoituksissa. Varhaisnuoret kokoontuvat kerran kuussa.