Pornaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry

Tukiosasto

Pornaisten VPK:n tukiosasto aloitti toimintansa syksyllä 2020 kun VPK:n hallitus päätti perustaa tukiosaston.

Tukiosastoon ovat tervetulleita kaikki vanhat palokuntalaiset sekä uudet jäsenet, jotka ovat kiinnostuneet palokuntatoiminnasta mutta eivät osallistu varsinaiseen sammutus- ja pelastustoimintaan.