Pornaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry

Hälytysosasto

Hälytysosaston viikkoharjoituksissa pidetään yllä pelastustoiminnassa vaadittuja taitoja.
Hälytysosastoon voi kuulua 18 vuotta täyttänyt sammutustyökurssin käynyt henkilö. Harjoittelemme tiistaisin klo 19-21