Pornaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry

Ensivaste

Pornaisten VPK:ssa ensivaste toimii hälytysosaston alaisuudessa.

Ensivasteyksikkö on hätätilapotilaan luokse lähetettävä lähin ensihoidon tai pelastustoimen yksikkö, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan elintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun sekä arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta kohteeseen tulevalle sairaankuljetuksen yksikölle sekä ensihoidon kenttäjohtajalle.

Ensivasteen hälyttää hätäkeskus todettuaan potilaan hyötyvän nopeasta hoidon aloittamisesta. Ensivasteyksikköä ei koskaan hälytetä kohteeseen ainoana yksikkönä vaan aina ambulanssin tueksi! Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta kuin poikkeustapauksissa.

Ensivasteosastossamme toimivat ensiauttajat ovat suorittaneet palokuntien ensiapu- ja ensivastekurssit sekä sammutustyökurssin. Osaamistamme pidetään yllä säännöllisesti järjestettävillä harjoituksilla. Ensivasteyksikön ensiauttajia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.